Звернення громадян


Додаток 1

до наказу Богодухівського колегіуму № 2

від 08.01.2014 № 2

  

ГРАФІК

прийому громадян директором Богодухівського колегіуму № 2

на 2014 рік

 

Адреса для письмових звернень громадян:

Україна, 62103,  Харківська область, м. Богодухів, вул. Шевченка, 33

 

Телефон для довідок за зверненнями громадян:

тел. (05758) 3-32-19, факс (05758) 3-31-35

 

E-mail: bkol2@ukr.net

 

День прийому

Час прийому

П.І.Б.

Посада

понеділок

14.00 – 16.00

Ємельяненко Тамара Миколаївна

директор колегіуму

 

 

 Інші працівники Богодухівського колегіуму приймають відвідувачів щоденно.

 

 

ДОВІДКА

про стан роботи зі зверненнями громадян за підсумками 2014 року

та завдання на 2015 рік

 

На виконання Указу Президента України від 07 лютого 2008 року                     № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», розпорядження першого заступника голови обласної державної адміністрації від 27.12.2010 № 737 “Про вдосконалення роботи із зверненнями громадян” директором Богодухівського колегіуму № 2 (далі – колегіум) проаналізовано роботу зі зверненнями громадян за підсумками 2014 року.

До колегіуму протягом звітного періоду надійшло 24 звернень
(2013 рік – 11). На особистому прийомі було 24 чол. (2013 рік – 11).

Таким чином, можна констатувати, що у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року відзначається тенденція до збільшення загальної кількості звернень.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008         № 858 «Про затвердження Класифікатора звернень громадян» наказом Богодухівського колегіуму № 2 від 04.01.2011 № 9 запроваджено класифікацію індексу основних питань, порушених у зверненнях громадян, відповідно до індексу 150 Класифікатора. Дані за показниками Класифікатора, змістом основних питань, що порушують громадяни, та аналіз звернень за місцем проживання заявників додаються.

          За видами звернень – це заяви про оздоровлення дітей  (3 звернення, 12,5%); поведінка учнів (5 звернень, 21%); звернення про надання довідок про навчання (1 звернення, 4,1%); працевлаштування (4 звернення, 16,6%); звернення про морально-етичний клімат у класі (4 звернення, 16,6%); переведення в інший клас (1 звернення, 4,1%); вибуття в інший навчальний заклад (3  звернення, 12,5%); звільнення від занять учнів (2 звернення, 8,5%); процедура переведення в інший заклад (1 звернення, 4,1%).  За результатами розгляду звернень громадян усі питання вирішено позитивно, громадянам надані відповідні документи. Скарги відсутні.

За результатами розгляду звернень громадян за 2014 рік:

4 (16,6%) – надано роз`яснення щодо шляхів вирішення питання;

19 (79,1%) – вирішено позитивно;                    

1 (4,3%) – відмовлено у задоволенні.

Станом на 30.12.2014 відсутні звернення, що перебувають на контролі.

У порівнянні з аналогічним періодом 2013 року зменшилась кількість звернень громадян морально-етичного клімату в колективах, збільшилась кількість звернень з кадрових питань та різне.

За звітний період порушень термінів розгляду звернень громадян
у колегіумі не допущено. Особливій увазі та першочерговому розгляду підлягали питання, з якими звернулися багатодітна сім’я – 1 (4,2 %),  інші категорії – 23 (95,8 %). Створено умови для участі заявників у перевірці наданих ними звернень, можливості ознайомитися з матеріалами перевірок.

Журнал обліку особистого прийому громадян у колегіумі ведеться відповідно до вимог Інструкції з діловодства. Записи  в журнал вносяться в день прийому, відповідно до затвердженого графіка. Журнал пропозицій, заяв та скарг громадян ведеться у  відповідності до вимог Інструкції з діловодства.

          У роботі зі зверненнями використовується Класифікатор звернень громадян. Проводиться аналітична робота у розрізі питань, що порушуються у зверненнях.

          Щоквартально розглядається та аналізується стан роботи зі зверненнями громадян, проводиться аналітична робота щодо окремих проблем і питань, які порушуються у зверненнях.

Питання про стан роботи зі зверненнями громадян розглядались на нарадах при директорові 24.10.2014, 19.12.2014.

          У Богодухівському колегіумі № 2 вживаються відповідні заходи для посилення контролю за розглядом звернень, дотриманням термінів розгляду та наданням обґрунтованих, змістовних відповідей на звернення.

У листопаді 2014 року відділ освіти Богодухівської районної державної адміністрації здійснював перевірку стану роботи зі зверненнями громадян у Богодухівському колегіумі № 2.

Відповідно до плану роботи Богодухівського колегіуму № 2 на    2014 рік на нараді при директорові 11.02.2014 заслухано питань виконання Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції ”.

Особисті прийоми громадян проводилися директором колегіуму відповідно до графіка, затвердженого наказом від 08.01.2014  № 2 “Про затвердження графіка прийому громадян директором Богодухівського колегіуму № 2 на 2014 рік”. У графіку особистого прийому громадян директором колегіуму передбачений особистий прийом громадян щопонеділка з 14.00 до 16.00.

З метою забезпечення реалізації конституційних прав громадян на звернення та особистий прийом, обов’язкове одержання обґрунтованої відповіді, неухильного виконання норм чинного законодавства про звернення громадян

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

1. Заступникам директора з навчально-виховної роботи Назаренко О.Л., Заполочній Т.І., В’юнник О.В., заступнику директора з виховної роботи     Кійко Н.Г., заступнику директора з господарської роботи Рижонкову Р.В.:

1) Забезпечити дотримання вимог Конституції України та Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України 07 лютого 2008 року                № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» шляхом:

- створення умов для участі заявників у перевірці поданих ними заяв чи скарг, надання можливості знайомитися з матеріалами перевірок відповідних звернень;

- посилення контролю за ходом розгляду звернень громадян;

- притягнення винних осіб у встановленому порядку до відповідальності, у тому числі до дисциплінарної, за неналежне виконання службових обов’язків щодо розгляду звернень громадян.

Протягом 2015 року

2)  Проводити аналітичну роботу щодо причин заяв та скарг громадян, окремих проблем, що порушуються у зверненнях.

Протягом 2015 року

3) Забезпечити дотримання вимог Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, у засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348, а також застосування Класифікатора звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 858.

Протягом 2015 року

4) Розглядати на нарадах при директорові питання роботи зі зверненнями громадян.

Щоквартально

2. Секретарю Ярошенко Т.М.:

1) Проводити аналіз і узагальнення питань, що порушуються у зверненнях громадян, особливо повторних і колективних, виявляти причини, що їх породжують, вживати заходів для розв’язання найбільш актуальних проблем.

Щоквартально

2) Надавати до відділу освіти Богодухівської районної державної адміністрації інформацію про стан роботи закладу з питань виконання Закону
України «Про звернення громадян» та Указу Президента України від 07.02.2008
№109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та
гарантування конституційного права на звернення до органів державної
влади та органів місцевого самоврядування".

          До 05 липня 2015 року

         До 31 грудня 2015 року

3) Надавати до відділу освіти Богодухівської районної державної
адміністрації звіти за показниками Класифікатора у порівнянні з відповідним
періодом минулого року

Щокварталу, до 5 числа місяця,

 наступного за кварталом

 

 

Директор колегіуму                                                             Т.Ємельяненко