Звернення громадян


АНАЛІЗ

про стан роботи Богодухівського колегіуму № 2

з питань виконання Закону України «Про звернення громадян»

за І півріччя 2016 року

 

Протягом І півріччя 2016 року до Богодухівського колегіуму № 2  надійшло 41 звернення, а саме: надання архівних довідок – 11, інші – 30.

Відзначається тенденція збільшення кількості звернень.

За видами звернень:

- поведінка учнів                                                            – 2 (5%);

- про надання довідок про навчання                             – 11 (26,8%);

- про вибуття в інший навчальний заклад           – 8 (19,5%);

- про зарахування учнів до колегіуму                 – 9 (21,9%);

- про переведення в інший клас                           – 2 (5%);

- про оздоровлення                                              – 5 (12,1%);

- про зміну анкетних даних                                 – 4 (9,7%). 

Порушень термінів розгляду звернень громадян у І півріччі 2016 року не допущено.

Журнал обліку особистого прийому громадян у колегіумі ведеться відповідно до вимог Інструкції з діловодства. Записи  в журнал вносяться в день прийому, відповідно до затвердженого графіку. Журнал пропозицій, заяв та скарг громадян ведеться у  відповідності до вимог Інструкції з діловодства.

          У роботі із зверненнями використовується Класифікатор звернень громадян. Проводиться аналітична робота у розрізі питань, що порушуються у зверненнях.

Відповідно до плану роботи Богодухівського колегіуму № 2 на             2015/2016 навчальний рік на нарадах при директорові 05.01.2016 та 27.04.2014 слухалися питань виконання Закону України «Про стан роботи зі зверненнями громадян за підсумками 2015 року та завдання на 2016 рік», «Про звернення громадян за І квартал 2016 року».

          У Богодухівському колегіумі № 2 вживаються відповідні заходи для посилення контролю за розглядом звернень, дотриманням термінів розгляду та наданням обґрунтованих, змістовних відповідей на звернення.

Особисті прийоми громадян директором колегіуму проводилися відповідно до графіка, затвердженого наказом від 04.01.2016  № 2 “Про затвердження графіка прийому громадян директором Богодухівського колегіуму № 2 на 2016 рік”. У графіку особистого прийому громадян директором колегіуму передбачений  особистий прийом громадян кожного понеділка місяця.

Навчальним закладом проводиться робота по усуненню недоліків та  по підвищенню ефективності роботи зі зверненнями громадян.

За результатами розгляду звернень громадян за І півріччя 2016 року:

39 – вирішено позитивно;                         

2 – дано роз`яснення.

 

 

Директор Богодухівського

колегіуму № 2                                                                          Т.Ємельяненко