Української мови та літератури


 

Методичне об’єднання учителів української мови та літератури

 

Педагогічне кредо: Проклади шлях до розуму людини через її серце.

Теми, над якими  працюють учителі української мови та літератури:

Методичне об’єднання:

«Формування ключових та предметних компетентностей на уроках української мови та літератури»

Тризна М.П.

“Формування ключових компетентностней учнів засобами інфрмаційно-комунікаційних технологій на уроках української мови та літератури”

Назаренко О.Л.
Омельченко Н.В.

«Формування ключових компетентностей на уроках української мови та літератури засобами ноосферної освіти»

Ольховська Т.М.

«Формування загальної мовленнєвої компетентності на уроках української мови та літератури»

Яковлєва О.С.

«Використання методів, форм, прийомів навчання з метою формування ключових і предметних компетентностей учнів як умови підвищення якості освіти та її результативності»

Могілевська О.А.

«Формування мовленнєвих умінь і навичок на уроках української мови і літератури»

Саранча Т.І.

«Формування комунікативної компетентності учнів шляхом поєднання традиційних та інноваційних форм і методів навчання на уроках української мови та літератури»

 

Завдання на 2017/2018 навчальний рік

1. Забезпечити умови впровадження нового Державного стандарту базової загальної середньої освіти для учнів 5-7-х  класів.

2. Підвищувати якість філологічної освіти через модернізацію її змісту, удосконалення професійної компетентності учителів МО.

3. Забезпечити якісну підготовку випускників колегіуму до складання ЗНО з української мови.

4. Спрямувати діяльність членів МО на реалізацію принципів Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2016 № 641.

5. Покращити роботу з обдарованими дітьми.