Права та обов'язки учнів


Про освіту
Стаття 53. Права та обов’язки здобувачів освіти

1. Здобувачі освіти мають право на:

навчання впродовж життя та академічну мобільність;

індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;

якісні освітні послуги;

справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

відзначення успіхів у своїй діяльності;

свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;

повагу людської гідності;

захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування);

користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

забезпечення стипендіями у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

трудову діяльність у позанавчальний час;

збереження місця навчання на період проходження військової служби за призовом та/або під час мобілізації, на особливий період;

особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;

інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

2. На час виробничого навчання і практики здобувачам освіти забезпечуються робочі місця, безпечні та нешкідливі умови праці відповідно до освітніх програм і угод між закладами освіти та підприємствами, установами, організаціями, що надають місця для проходження виробничого навчання і практики. Під час проходження виробничого навчання і практики забороняється використовувати працю здобувачів освіти для цілей, не передбачених освітньою програмою.

3. Здобувачі освіти зобов’язані:

виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності);

повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

4. Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

5. Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

 

 

Рекомендації щодо зовнішнього вигляду учнів

 1. До школи учні повинні приходити в охайному одязі, призначеному для занять.
 2. Одяг повинен відповідати віку, виражати повагу людини до самої себе й суспільства.
 3. У школі заборонено носити одяг і аксесуари, що рекламують неформальні рухи, агресію та насильство, у т. ч. зображення листків канабісу.
 4. Рекомендується не застосовувати зайву косметику й не носити багато прикрас на заняття.
 5. Перебувати в школі у верхньому одязі без особливих на те причин забороняється.
 6. У приміщенні школи всі учні ходять у змінному взутті.
 7. Не дозволяється ходити в школі з оголеним животом, пірсингом; дівчатам рекомендується ходити у взутті на низьких або середніх підборах.
 8. Спортивний одяг призначений для уроків фізичної культури, на інших уроках недоречний.
 9. На урочисті загальношкільні заходи учні приходять у святковій шкільній формі.
 10. На святкові вечори, концерти учні вибирають одяг за рекомендацією батьків і на свій розсуд.

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

 1. Дисципліна і порядок у школі підтримується на основі поваги до людської гідності учнів, педагогів та інших працівників школи.
 2. Застосування методів психологічного й фізичного насильства по відношенню до оточуючих не допускається.
 3. Права і обов'язки здобувачів освіти визначаються Статутом закладу освіти, іншими передбаченими Статутом локальними актами.
 4. Учні повинні виконувати Статут закладу освіти та правила внутрішнього розпорядку:
 • дотримуватися розкладу занять (уроків, факультативів), не запізнюватися й не пропускати заняття без поважних причин;
 • дотримуватись чистоти в школі й на шкільному подвір'ї;
 • берегти шкільну будівлю, обладнання, майно;
 • дбайливо ставитися до результатів праці інших людей і надавати посильну допомогу в прибиранні шкільних приміщень під час чергування по школі;
 • підтримувати порядок і чистоту в приміщеннях школи: їдальні, туалеті, коридорах та ін.;
 • приділяти належну увагу своєму здоров'ю і здоров'ю оточення;
 • брати участь у колективних творчих справах класу й школи;
 • приходити до школи завчасно до початку занять, чистими й охайними.
 1. У разі заподіяння здобувачем освіти умисного пошкодження майна школи його батьки (особи, які їх замінюють) відшкодовують нанесену шкоду.
 2. Учні з повагою ставляться до чужої власності. Книги, одяг та інші та інші особисті речі, що знаходяться на території школи, належать їхнім власникам.
 3. До учнів, які привласнили чужі особисті речі, застосовуються дисциплінарні стягнення. Фізична конфронтація, залякування і знущання є припустимими формами поведінки.
 4. Не дозволяється приносити на територію школи з будь-якою метою та використовувати в будь-який спосіб зброю, вибухові, вогненебезпечні речовини, алкогольні напої, наркотики, інші одурманюючі засоби й отрути.
 5. Не можна без дозволу педагогів або медичної сестри залишати територію школи в урочний час.
 6. У разі пропуску занять учень зобов'язаний надати класному керівнику медичну довідку або записку від батьків (або осіб, які їх замінюють) про причину відсутності на заняттях.

 

УЧНЯМ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

 

 1. Під час перерв бігати сходами, коридорами, в місцях, не пристосованих для ігор.
 2. Штовхати одне одного, застосовувати фізичну силу.
 3. Вживати непристойні вирази і жести, галасувати, заважати відпочивати іншим.
 4. Покидати заняття без дозволу класного керівника або членів адміністрації школи.
 5. Курити на території закладу освіти.
 6. Самовільно відкривати вікна, сидіти на підвіконні.
 7. Приносити зброю (у т.ч. ножі), вибухові, вогненебезпечні речовини, алкогольні напої, цигарки, наркотики та інші одурманюючі засоби.
 8. Запізнюватись на заняття.
 9. Вчиняти залякування, знущання, приниження особистості, дискримінацію за національною або расовою ознакою на адресу всіх учасників освітнього процесу.
 •