Планування


 

Організація виховного процесу в школі

 

Цілі та завдання виховної діяльності на 2020/2021 навчальний рік

 

Метою виховання є формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал.

 

Цілі та завдання:

- організація виховного процесу на засадах проектної педагогіки;

- створення програм виховання з урахуванням індивідуально-педагогічних можливостей класних керівників, батьків, а також результатів вивчення рівнів фізичного, соціального, психічного та духовного розвитку учнів;

- змістове наповнення програми виховання з урахуванням вікових особливостей учнів;

- реалізація в процесі роботи особистісно орієнтованого, діяльнісного, системного, творчого та компетентнісного підходів організації виховного процесу в шкільному та класних колективах;

- оптимальне поєднання форм організації виховної роботи: індивідуальної, групової, масової;

- створення належних умов для особистісного зростання кожного вихованця (створення ситуації успіху та підтримки), його психолого-педагогічний супровід;

- створення умов для саморозвитку, самовдосконалення, самореалізації учнівської молоді на основі національних та загальнолюдських цінностей;

- проведення моніторингу рівня вихованості учнів;

- співпраця з органами учнівського самоврядування, дитячими організаціями.

План виховної діяльності на 2020/2021 н.р.