Фізичної культури, основ здоров'я, "Захист Вітчизни"


Методичне об'єднання вчителів предметів фізичної культури, основ здоров’я, «Захист Вітчизни»

 

Кредо: Творчий учитель – це творчий учень.

Мета: Формування в учнів стійкого інтересу до систематичних занять фізичної культури і спортом.

 

 

Завдання МО вчителів оздоровчих дисциплін та предмета «Захист Вітчизни» :
1. Розширення рухового досвіду, вдосконалення навичок життєво необхідних рухових дій, використання їх у повсякденній та ігровій діяльності;
2. Розширення функціональних можливостей систем організму шляхом цілеспрямованого розвитку основних фізичних якостей і природних здібностей;
3. Збереження та зміцнення здоров’я школярів;
4. Формування загальних уявлень про фізичну культуру, її значення в житті людини, збереженні та зміцненні здоров'я, фізичного розвитку; 
5. Забезпечення оптимального для кожного учня рівня фізичної підготовленості;
6. Формування інтересу до використання фізичних вправ як одного з головних чинників здорового способу життя;
7. Формування практичних навичок щодо самостійних занять фізичними вправами та проведення активного відпочинку;
8. Реалізація комунікативної функції фізичного вихованняю.