Дистанційне навчання


ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА


Сучасні умови інформаційного суспільства, розвиток телекомунікацій, процеси перебудови, що відбуваються в Україні, вимагають інших підходів, методів і технологій, і особливо у такій важливій сфері, як освіта. Найважливішою стороною цих змін є акцент на розвиток співробітництва найголовнішою складовою навчально-виховного процесу - "Вчитель - Учень" на основі нестандартних форм і методів взаємодії, створення науково-методичної системи безперервної освіти (як вчителя, так і учня) в рамках єдиного освітнього простору. Успішність навчання і виховання учня багато в чому залежить від того, як складеться цей тандем співробітництва, які форми і методи при цьому будуть використані, на основі яких сучасних технологій вони будуть побудовані. Сьогодні актуальною проблемою стає прагнення багатьох школярів продовжити свою освіту в тих навчальних закладах, які могли б забезпечити їм високий рівень підготовки, можливість вибору профільної освіти. Розвиток дистанційного навчання - це можлива відповідь на поставлені питання. В основі дистанційного навчання закладені педагогічні технології разнотемповості навчання, самостійність в самоосвіті школярів з різних освітніх областей, поєднання різних форм і методів взаємодії вчителя і учня. Можна з упевненістю сказати, що в сучасних умовах широкого впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у сферу освіти за дистанційним навчанням - майбутнє. І абсолютно ясно і очевидно, що технології дистанційного навчання треба розвивати і далі. Для організації дистанційного навчання використовуються сторінки шкільних сайтів.